Veli Katılım Etkinlikleri

Okul öncesi dönem gelişim hızı ve öğrenme kapasitesinin yüksek olduğu bir dönemdir ve bu dönemde çocuk ailesi ile bir bütündür. Okul öncesi eğitimin amaçları belirlenirken, çocuk tek basına düşünülmemeli; başarılı bir okul öncesi eğitim için okul-aile işbirliği yoluyla anne-baba da eğitim kapsamına alınmalıdır. Çocuğun sosyalleşmesinin ilk adımı olan okul öncesi eğitim, aynı zamanda tüm hayatına şekil verecek olan ilk eğitimdir. Okul öncesi eğitimin hedeflenen niteliğe ulaşılmasında ön plana çıkan bazı unsurlar vardır. Bu unsurlardan biri de veli katılımı çalışmalarıdır. (Avcı, 2023)

Veli katılımı; anne ve babaların, çocukların eğitimi ve gelişimlerine katkıda bulunmaları için sınırlı bir süre içerisinde çocuklarının eğitim programına katıldıkları bir süreçtir. Veli katılımında amaç; okul ile ev arasındaki koordinasyonu sağlayarak çocukların gelişimlerinde ve eğitimlerinde birlikte hareket etmeyi sağlamak ve bu sayede bu süreci desteklemektir.

Veli Katılım Etkinlikleri Neden Önemli?

Veli katılım etkinliklerinin aileye, çocuklara, öğretmene ve okula faydası bulunmaktadır. Ailelere sınıf ortamında çocuğu gözlemleme, çocuğunun gelişimsel ve akademik ihtiyaçlarının farkına varma olanağı sağlamaktadır. 

Okul ve sınıf ortamında ebeveynlerini gören çocukların okula dair güven duyguları artarken psikolojik gelişimleri olumlu yönde desteklenmektedir.  Veli katılımı çalışmalarında çocukların aileleri ile öğretmenleri arasındaki işbirliğini görmeleri, onların okula olan tutumlarını olumlu yönde etkilemektedir.

Veli katılım etkinliklerine katılan aile üyeleri, okul programının mantığını, müfredatın içeriğini ve öğretim stratejilerini daha iyi anlayarak, okulun ve programın amaçları konusunda bilgi sahibi olabilmektedir. Aile ve öğretmen arasında kurulan sağlıklı iletişim, işbirliği ve güven ilişkisi ile gerçekleştirilen bu takım çalışması çocukların eğitimsel gelişimlerine önemli bir katkı sağlamaktadır.

Peki veli katılım etkinliğinde neler yapılabilir?

Adsız tasarım (6)