Eğitim Programımız

+

Yabancı Dil İngilizce

Erken çocukluk döneminde yabancı dil farkındalığını kazandırma amacıyla öğrenme şarkı, hikaye ve oyunlarla eğlenceli hale getirilip ikinci dili çocuklarımızın etkin bir şekilde kullanması hedeflenir.
+

Eğlenceli Matematik

Okul öncesi dönemde matematik oyunlarla eğlenceli bir şekilde öğretilmektedir. Eşleştirme, sıralama, sınıflandırma, tanıma-ayırt etme, örüntü gibi çalışmalar ders içeriğinde yer almaktadır.
+

Robotik Kodlama

Robotik Kodlama okul öncesi çocuklarda analitik beceri, bilişsel gelişim, mantık, matematik ve problem çözme becerilerinin gelişmesine eğlenceli bir şekilde yardımcı ve destek olmaktadır.
+

Yaratıcı Drama

Çocuklarımızın bilişsel ve sosyo-duygusal gelişimini destekleyen drama çalışmaları yapılandırılmamış materyallerle öğrencinin tamamen aktif ve etkin olarak katıldığı keyifli atölyelerdir.
+

Sanat

Sanat etkinlikleri çocuğun yaratıcılığını ve estetik duyarlılığını geliştiren etkinliklerdir. Farklı malzemeler ile hayal ettikleri şeylerin tasarımını yaparken küçük kas becerilerini geliştirerek yaratıcılıklarını ortaya çıkarırlar.
+

Fen ve Doğa Etkinlikleri

Araştırma, deney yapma, yeni bilgi ve fikir geliştirme, uygulama, karşılaştırma ve gözlem yapma gibi bilimsel beceri süreç kazanımlarını destekler nitelikte bir ders içeriği uygulanmaktadır.

Sorunuz Mu Var?

Detaylı bilgi ve randevu için: +90 507 534 03 34