Neden Hayal Yuva?

Neden Farklıyız?

Neden Hayal Yuva?

Temelinde sevgi olan hiçbir eğitimin başarısızlığa uğramayacağına inanıyoruz. Sevgi ilkesini temel alarak okul öncesi dönemde bilişsel, sosyal ve duygusal anlamda destek verirken yaşlarının ihtiyacı olan yuva sıcaklığına olanak sağlıyoruz. Çocuk ve oyun merkezli bir eğitim sisteminin gücüne inanıyoruz. Çocukların oyun oynayarak rahatlıkla çocukluklarını yaşadığı bir ortam sunuyoruz. Bunun yanında oyunlar ile öğrenme ve gelişme serüvenlerine destek oluyoruz. Çocukların bilgiye ulaşma yolculuğunda keşif ve merak duygularının desteklenerek gelişmesi gerektiğine inanıyoruz. Merak eden, soru soran, hayal gücünü kullanan, deneyimlemekten çekinmeyip yaparak ve yaşayarak kendi öz benliklerinin farkına varan çocuklar yetişsin istiyoruz.
Nelere Önem Verıyoruz?
Kindori

Özgüven: Soru sormaktan çekinmeyen, katılımcı, çevresi ile iletişim kuran ve kendini kolaylıkla ifade edebilen

Dil Gelişimi: Yaşına uygun olarak kelime dağarcığı gelişmiş, iletişim becerisi yüksek, ikinci dil farkındalığını kazanmış

Bedensel Sosyal Duygusal ve Bilişsel Gelişim: Çevresiyle olumlu ilişkiler kuran, meraklı ve sorgulayan, sorumluluk alabilen, problem çözme becerisi gelişmiş, güven empati işbirliği ve saygı kavramlarını deneyimleyerek öğrenen, toplumun değer ve kurallarını öğrenerek buna uygun davranışlar geliştirebilen

Sağlıklı Yaşam: Paketsiz ve ev yapımı yiyecekler ile dengeli ve doğru beslenen

Öz Bakım Gelişimi: Temizlik ve hijyen ihtiyaçlarını zamanla karşılamayı öğrenen

Motor ve Yetenek Gelişimi: İnce ve kaba motor gelişimini destekleyen çalışmalar yapan

Aile Dayanışması: Aile okul ve öğretmen işbirliğinin gücüne inanıp, kesintisiz ve açık bir iletişim kurabilen

 

 

 

Egıtım Modelımız

Çoklu Zeka Eğitim Modeli

Klasik yaklaşımda zeka olgusu dil ve matematik yetileri ile sınırlandırılmıştır. Okul öncesi dönemdeki eğitim sisteminde kullanılan “Çoklu Zeka Kuramı” ise zekayı tek ve baskın bir yetenek olarak görmekten ziyade, çeşitli ve özel boyutlardan oluştuğunu öneren bir modeldir. Sözel, Matematiksel, Görsel, Ritmik, Bedensel, Sosyal, İçsel ve Doğa zekası olmak üzere sekiz zeka alanı üzerinden değerlendirilmesi konusunda son derece titiz bir eğitim modelidir. Çoklu zeka yaklaşımında insanın birden fazla zekâsı olduğu, bu zekâları insanların hayatları boyunca geliştirebildikleri zekânın kader olmadığı savunulmuştur. Biz de Hayal Yuva olarak Çoklu Zeka Eğitim Modelini uygulamaktayız.
Neler Yapıyoruz?

Rehberlik Servisi

Rehberlik servisimiz tarafında uzman psikolog eşliğinde çocuklara, velilere ve öğretmenlere yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Çocukların ilk okula başlama sürecindeki oryantasyon sürecinin yönetilmesi, çocukların bilişsel, duygusal ve sosyal gelişimlerinin takibi, psikolojik test ve ölçek uygulamaları ile öğretmenlerin mesleki ve kişisel gelişimlerini destekleme amaçlı kurum içi eğitim uygulamaları rehberlik servisi tarafından planlanmaktadır.
Okulumuza kaydı alınan her öğrenciye Denver ll Gelişimsel Tarama Testi uygulanır. Ölçme çalışmaları sonrası her çocuğun gereksinim duyduğu alanlarda hem öğretmen hem de veliler bilgilendirilir. Psikoliva Psikoloji Danışmanlık Merkeziyle yapılan ortak çalışmalarla hazırlanan program ile “Gelişim Destekleme Çalışmaları” yapılmaktadır. Burada amaç çocukların gelişimlerinin sağlıklı şekilde ilerlediğinden emin olmaktır.
Çocukların evden ve ailelerinden ilk ayrılık deneyimlerini en sağlıklı şekilde yaşamaları için oryantasyon sürecine önem veriyoruz. Her çocuğun ve ebeveyninin bu süreçteki ihtiyaçları farklılık göstermekte. Oryantasyon sürecinde bireysel farklılıkları göz önünde bulundurarak bir oryantasyon planlaması yapıyoruz. Oryantasyonun genel çerçevesi; çocuğun okul ortamına ve öğretmenine yavaş yavaş alışması, güven duyması ve ihtiyaçlarının annesi dışında bir başka yetişkinin de karşılayabileceğini deneyimlemesi için ortam oluşturulmaktadır. Bu dönemde çocukların ebeveynleri ile kurdukları bağlanma stillerine göre farklı zorluklar ve kolaylıklar yaşadıkları gözlemlenmektedir. Okul öncesi dönemde bu bağlamda yaşanmış bir zorluk var ise de bunun çözümü için gerekli çalışmalar ve yönlendirmeler yapılmaktadır.
Tüm çocuklarımız psikologlarımız tarafından sınıf ortamında gözlemlenir. Oyun ortamında çocuk değerlendirilir. Oyun çocuğu tanımak için en uygun yollardan biridir. Çocuk birçok gereksinimlerini oyunun içinde karşılamaktadır. Bu oyun ortamı çocuğa sunularak, öğretmenlerimiz ve psikologlarımız rehberlik görevi yapar. Ayrıca gözlem ve çocuklara eşlik ederken duygularını yaşayabilme becerisi, duygularını ifade edebilme becerisi, arkadaş ilişkileri, aldığı roller, benimsediği davranış kalıpları, kurallara uyma düzeyi, sosyal becerileri, iletişim düzeyleri, dikkat süresi, sorumluluk alma, sorumluğu yerine getirme, paylaşımcılık gibi birçok özelliği hakkında bilgi edinilir. Bu bilgiler ışığında gerekli durumlarda çocuklarla bireysel çalışmalar yapılmaktadır.
4 yaş sonrası çocuklara dikkat ve görsel algıya yönelik ölçekler uygulanmaktadır. Hazırlık grubu öğrencilerimiz için Okul Olgunluğu Testi(TKT) uygulanır ve sonuçları veliler ile paylaşılır. İlkokula başlama ve okul tercihi konusunda velilerimize bu konuda danışmanlık yapılır. Çocuklarımız sadece bilişsel açıdan değil, aynı zamanda duygusal açıdan da oyun ortamlarında desteklenmektedir. Sınıf içinde farklı durum ve davranışlarda bulunan öğrencilere gerekli testler uygulanır, test sonuçları ve aileden alınan bilgiler doğrultusunda durumun çözümüne yönelik öneri ve yönlendirmelerde bulunulur.
Kindori

Sorunuz Mu Var?

Detaylı bilgi ve randevu için: +90 507 534 03 34