Classes Category: Classes Category

+

Yabancı Dil İngilizce

Erken çocukluk döneminde yabancı dil farkındalığını kazandırma amacıyla öğrenme şarkı, hikaye ve oyunlarla eğlenceli hale getirilip ikinci dili çocuklarımızın etkin bir şekilde kullanması hedeflenir.
+

Eğlenceli Matematik

Okul öncesi dönemde matematik oyunlarla eğlenceli bir şekilde öğretilmektedir. Eşleştirme, sıralama, sınıflandırma, tanıma-ayırt etme, örüntü gibi çalışmalar ders içeriğinde yer almaktadır.
+

Robotik Kodlama

Robotik Kodlama okul öncesi çocuklarda analitik beceri, bilişsel gelişim, mantık, matematik ve problem çözme becerilerinin gelişmesine eğlenceli bir şekilde yardımcı ve destek olmaktadır.
+

Yaratıcı Drama

Çocuklarımızın bilişsel ve sosyo-duygusal gelişimini destekleyen drama çalışmaları yapılandırılmamış materyallerle öğrencinin tamamen aktif ve etkin olarak katıldığı keyifli atölyelerdir.
+

Sanat

Sanat etkinlikleri çocuğun yaratıcılığını ve estetik duyarlılığını geliştiren etkinliklerdir. Farklı malzemeler ile hayal ettikleri şeylerin tasarımını yaparken küçük kas becerilerini geliştirerek yaratıcılıklarını ortaya çıkarırlar.
+

Fen ve Doğa Etkinlikleri

Araştırma, deney yapma, yeni bilgi ve fikir geliştirme, uygulama, karşılaştırma ve gözlem yapma gibi bilimsel beceri süreç kazanımlarını destekler nitelikte bir ders içeriği uygulanmaktadır.
+

Müzik

İşitsel becerilerin gelişmesindeki en önemli unsurlardan birisi müziktir.  Derslerimizde müzik, dans, oyun, ritim ve dramayı da içine alan bütünsel bir yaklaşım uygulanmaktadır.
+

Okuma Yazmaya Hazırlık

Kelime dağarcığını arttırma, ses farkındalığı kazanma, algılama, dikkat, gruplama, sıralama, eşleştirme, el göz koordinasyonu gibi bilişsel becerileri destekleyici çalışmalar yapılmaktadır.