Hayal Yuvasın da uygulanan tüm etkinlikler çok yönlü eğitim modeli esas alınarak çocukların tüm gelişim alanlarında en etkin bir şekilde desteklenmesi amacına dayanır. Okulumuz her yeni başlayan eğitim yılına program dâhilinde uygulanacak etkinlikleri yenileyerek ve güncelleyerek girer.

Köşelerde serbest oyun:
Sınıf içerisinde bulunan oyun alanları çocuklara problem çözme yeteneği, keşfetme, hayal gücünü geliştirme ve araçlarla oynayarak yeni oyunlar geliştirme yönünde fırsatlar sunar. 

Sanat etkinliği:
Çocuğun hassasiyetini, içgüdülerini, düşüncelerini, taleplerini, gereksinimlerini, duygularını, özgünlüğünü ve merakını ortaya koymasını sağlayan etkinler bütünüdür.

Türkçe dil etkinlikleri:
Anadilimiz Türkçeyi doğru ve güzel kullanmayı dinleme becerileri kazanmayı duygu ve düşüncelerini sözel ve sözel olmayan yollarla ifade etmeyi, ses tonunu ayarlamayı ve sözcükleri doğru üretmeyi sağlamayı amaçlar.

Okuma yazmaya hazırlık:
Bu etkinliklere başlarken çocukların bireysel farklılıkları göz önünde bulundurularak, dikkatini yönlendirebilme becerisinin kontrolü, görsel algı, şekil - pozisyon algılama, şekil - zemin algısı, uzaklık - derinlik - boyut algılama gibi becerileri desteklenerek
ilköğretime hazırlık çalışmaları yapılır. Ses farkında lığını algılama eğitimi sadece işitsel ve görsel algıya yönelik çalışmalar değildir. Bununla beraber yazıya geçişte rahatlık sağlayacak ön becerilerin geliştirilmelidir. Tüm bu çalışmaların ışığında yazıya geçişte motor becerilerin kazanımı için aşamalı olarak planlanmış çalışmalar uygulanır.

Fen doğa ve matematik etkinlikleri:
Çocuklarımızın etkili ve kalıcı öğrenmelerinin en güzel yolu onları aktif kılmak, çevrelerindeki olay ve nesneleri araştırmalarına ve keşfetmelerine ortam hazırlamaktır. Etkinlik içeriğinin gözlemlenerek, denenerek ve keşfedilerek, olayları neden sonuç ile anlamlandırdığı çalışmalarımızdır.

Grup oyunları:
İçeri ve dışarı oyun alanları kullanılarak gerçek hayatta ki bir çok farklı rolü deney imleyebilme, duygusal rahatlayabilme, enerji boşaltabilme, gerginliği azaltabilme, eğlenebilme ve keyif alma duygularını yaşamasını sağlayan etkinliklerimizdir.

İngilizce:
Erken çocukluk döneminde ikinci dilde şarkılarla hikâyelerle tanışmak o dilin daha rahat öğrenilmesini sağlamaktadır. Bu dönemde beyin yeni şekillendiği ve sağ ve sol beyin olgunlaşmadığı için daha doğal şekilde öğrenme gerçekleşmektedir. İngilizce derslerimiz süresince ikinci dili çocuklarımızın etkin bir şekilde kullanması hedeflenir.

Akıl oyunları:  
Atölyemiz, her yaş düzeyi gelişime uygun basitten zora doğru sıralanan zeka geliştiren oyunları içermektedir. Haftalık ders programı dâhilinde klasik öğrenme metotlarından sıkılan öğrencileri, okula ve derse adapte etmenin yolu "Akıl Oyunları”ndan geçiyor. 

Görsel dikkat ve hafıza çalışmaları:  
Bu ders saati ile görsel ve işitsel algının geliştirilmesi, dikkat süresinin uzatılması hedeflenmektedir.

Özel yetenek ve zeka çalışmaları:  
Çocuklarımız bu ders süresinde üretken çözümler gerektiren sanatsal aktiviteler, detaylı düşünme yoluyla problem çözme, esnek ve analitik düşünme, işitsel algı ve dinleme becerisini geliştirme, tümden gelim düşünme becerisini aşılama gibi beceriler kazanacaklardır. Sadece kalem ve silgi kullanılarak yapılan aktivitelerdir çünkü hedef daha çok fikir üretmekle ilgilidir. Pastel ve sulu boya çoğu zaman harikadır fakat fikirlerin özgün akışını engelleyebilir.

Ritim ve orf:  
Çocuğa elleriyle, ayaklarıyla, tüm bedeniyle oturarak veya ayakta ezgili ya da ezgisiz ritim araçlarını kullanarak ritim çalışmaları hissettirme ve tekrarlama çalışmalarıdır. Yapılan bu çalışmalar sayesin de çocuğun duyma yeteneği ve dikkati geliştirir.

Modern dans ve folklor:
Dersin içeriği sanatsal ve kültürel bir etkinlik olmasının yanı sıra kişiyi ruhsal ve zihinsel olarak da olumlu yönde etkilemektedir. Çocuğun sosyalleşmesini, grup ve bireysel olarak hareket etme ve sorumluluk almayı pekiştirmesini, hafıza ve konsantrasyonunu olumlu yönde etkilemesi ve aldığı eğitim sayesin de iç disiplini sağlaması hedeflenmektedir.

Ebru sanatı:
Terapi özelliğiyle çocuğa sabırlı olmayı öğretirken çocuğun zihnini, duygularını ve bedenini bütünleştirip stres ve endişeden uzaklaşmasını da sağlamaya yönelik yapılan etkinliktir.

Seramik sanatı:
Çocuğun iç dünyasında yaşadığı problemleri dışa vurmasını kafasında yaşadığı karmaşıklıkları anlamlaştırabilmesini hiç konuşulmayan problemlerini çamurla ifade ettikten sonra yine çamurla pozitife dönüştürmek ve çocuğun için de o dönüşümün gerçekleşmesine yardımcı olan eğlenceli faaliyetleri kapsar.

Satranç:
Sayısal, sözel ve görsel zekâyı geliştirebilmek, beyin hücrelerinin öğrenme hızını geliştirebilmek ve çocuğun karşılaşabileceği başarısızlık karşısında mücadele etme ruhunu geliştirmeye yönelik uygulanan aktivitedir.

Hayalhanem:
Okulumuza özgü bir etkinlik olup, çocuklarımızın hayallerine ortak olunarak yapılan bir grup çalışmadır. Hayal kurabilen, iyi yapılanmış benlik algısına sahip, özgür düşünebilen,  meraklı, çevresine duyarlı, farklılıklara açık, ahlak ve vicdani gelişimi sağlam bir çocuk yetiştirmeyi hedeflemektedir.