Yavrularımızla her anımızın temeli ana eğitim anlayışımız olup; okulu evinin bir odası gibi gören koşarak okuluna gelen bir yavru yetiştirmek ve evinizden ailenizden bir parça olmak ana hayalimiz. Hayal kurabilen, iyi yapılanmış benlik algısına sahip, özgür düşünebilen, meraklı, çevresine duyarlı, farklılıklara açık, ahlak ve vicdani gelişimi sağlam bir çocuk yetiştirmeyi hedeflemekteyiz.


Okulumuza özgü bir etkinlik olup, çocuklarımızın hayallerine ortak olunarak yapılan bir grup çalışmadır. Hayal kurabilen, iyi yapılanmış benlik algısına sahip, özgür düşünebilen, meraklı, çevresine duyarlı, farklılıklara açık, ahlak ve vicdani gelişimi sağlam bir çocuk yetiştirmeyi hedeflemektedir.
2-6 yaş gruplarımızda uygulanmaktadır.

Erken çocukluk döneminde ikinci dilde şarkılarla hikâyelerle tanışmak o dilin daha rahat öğrenilmesini sağlamaktadır. Bu dönemde beyin yeni şekillendiği ve sağ ve sol beyin olgunlaşmadığı için daha doğal şekilde öğrenme gerçekleşmektedir. İngilizce derslerimiz süresince ikinci dili çocuklarımızın etkin bir şekilde kullanması hedeflenir. 2-6 yaş gruplarımızda uygulanmaktadır.

Müzik atölyesinde yapılan çalışmalar çocukların ritim duygularını harekete geçirmektedir. 2-6 yaş gruplarımızda uygulanmaktadır.

Dersin içeriği sanatsal ve kültürel bir etkinlik olmasının yanı sıra kişiyi ruhsal ve zihinsel olarak da olumlu yönde etkilemektedir. Çocuğun sosyalleşmesini, grup ve bireysel olarak hareket etme ve sorumluluk almayı pekiştirmesini, hafıza ve konsantrasyonunu olumlu yönde etkilemesi ve aldığı eğitim sayesin de iç disiplini sağlaması hedeflenmektedir. 2-6 yaş gruplarımızda uygulanmaktadır.

Çocuklar mantık, matematik ve problem çözme becerilerini geliştirip algoritmaları öğrenmektedir. Ekibiyle problem çözebilen, analitik düşünebilen, yeni fikirler üreten, proje tabanlı çalışabilen, algoritma takibi ile üretim yapabilen yeni nesiller hedefliyoruz. 5-6 yaş gruplarımızda uygulanmaktadır.

Bu etkinliklere başlarken çocukların bireysel farklılıkları göz önünde bulundurularak, dikkatini yönlendirebilme becerisinin kontrolü, görsel algı, şekil – pozisyon algılama, şekil – zemin algısı, uzaklık – derinlik – boyut algılama gibi becerileri desteklenerek ilköğretime hazırlık çalışmaları yapılır. Ses farkında lığını algılama eğitimi sadece işitsel ve görsel algıya yönelik çalışmalar değildir. Bununla beraber yazıya geçişte rahatlık sağlayacak ön becerilerin geliştirilmelidir. Tüm bu çalışmaların ışığında yazıya geçişte motor becerilerin kazanımı için aşamalı olarak planlanmış çalışmalar uygulanır.4-6 yaş gruplarımızda uygulanmaktadır.

Çocuklarımız bu ders süresinde üretken çözümler gerektiren sanatsal aktiviteler, detaylı düşünme yoluyla problem çözme, esnek ve analitik düşünme, işitsel algı ve dinleme becerisini geliştirme, tümden gelim düşünme becerisini aşılama gibi beceriler kazanacaklardır. Sadece kalem ve silgi kullanılarak yapılan aktivitelerdir çünkü hedef daha çok fikir üretmekle ilgilidir. Pastel ve sulu boya çoğu zaman harikadır fakat fikirlerin özgün akışını engelleyebilir..2-6 yaş gruplarımızda uygulanmaktadır.

YAŞ GRUPLARIMIZ

0.1-2 Yaş

0-2 Yaş

Bu kreş dönemi, çocuğun hızlı geliştiği bir dönemdir. Okulumuzda bu yaş grubu için, diğer yaş gruplarından bağımsız bir beslenme, uyku, oyun ve faaliyet planı uygulanmaktadır. Huzurlu ve sakin bir ortamda, bebeklerimizin gelişimini destekleyecek etkinlikler planlanmaktadır. Planlanan bu etkinlikler ile bebeklerimizin zeka, benlik saygısı ve kişilik gelişimine katkı hedeflenir.
2-3 Yaş

2-3 Yaş

2 yaş ve üzeri için oluşturulmuş bu sınıflarda, hayal gücüne dayanan yaratıcı aktiviteler ve oyunla dolu dengeli planlanmış bir program uygulanır. Çocuklarımız, burada güven verici bir ortam, şefkat ve ilgi dolu bir atmosfer içerisinde vakit geçirirler. Gelişim ve öğrenim için, bu tarz ortamlar maksimum verimi sağlar.
2-4 Yaş

3-4 YAŞ

Bu yaş grubundaki çocuklar grup ile hareket etmeyi, paylaşmayı, yaşına uygun materyallerin arasından seçtikleri ile oyun kurmayı geliştirirler. Yavrularımızın bireysel farklılıkları ve öğrenme şekilleri tespiti bu programın ana özelliğidir. Bu farklılıklarına göre gelişimleri desteklenir ve grup aktivitelerinde paylaşımlarının kalitesi artırılır.
4-5 Yaş

4-5 YAŞ

Araştıran, sorgulayan, keşfetmekten ve öğrenmekten keyif alan, çocuklar yetiştirmeyi ilke edinen bir programdır. Çocuklar soyut bilgiden somut bilgiye doğru geçerken, akademik yaşamlarına temel olacak bilgi ve becerileri kazanmaya başlarlar.
5-6 Yaş

5-6 YAŞ HAZIRLIK

Araştıran, sorgulayan, keşfetmekten ve öğrenmekten keyif alan, çocuklar yetiştirmeyi ilke edinen bir programdır. Çocuklar soyut bilgiden somut bilgiye doğru geçerken, akademik yaşamlarına temel olacak bilgi ve becerileri kazanmaya başlarlar.
5-6 Yaş

5-6 YAŞ İNGİLİZCE HAZIRLIK (ÇİFT DİLLİ-BİLİNGUAL):

0-6 yaş arası erken çocukluk döneminde çift dilli (bilingual) eğitimin öneminin farkında olan okulumuz; İngilizce eğitimini her yaş grubunda branş olmaktan bir adım öteye taşıyarak, Okul öncesi İngilizce hazırlık sınıfı açmış ve çift dilli eğitim sürecine başlamıştır. İngilizce hazırlık sınıfında, gün içerisindeki tüm eğitim süreci İngilizce müfredat ile desteklenerek verilmektedir. Bu sayede çocuklar İngilizceyi günün her anında kullanarak dil gelişimlerini ilerletmekte, çift dilli eğitim sayesinde bilişsel-zihinsel gelişimlerini, soyut düşünme ve iletişim becerilerini geliştirmektedirler. Bunların haricinde akıl oyunları, özel yetenek ve zekâ çalışmaları, görsel dikkat ve hafıza çalışmaları ile çocukların çok yönlü düşünebilmesini ve sorgulamasını sağlamaktadır.

REHBERLİK ve DANIŞMANLIK

REHBERLİK DANIŞMANLIK:

Kurucu Klinik Psikoloğumuz Havva Gül DİKİCİ önderliğinde kurumumuzda rehberlik ve psikolojik danışmanlık çalışmaları; modern, bilimsel, yenilikçi anlayış ile çocuklarımızın ilgi ve ihtiyaçları temel alınarak sürdürülmektedir.

Oryantasyon Çalışmaları:

HAYAL YUVASINDA İLK GÜN!

Çocukların evden ve ailelerinden ilk ayrılık deneyimlerini en sağlıklı şekilde yaşamaları için oryantasyon çalışmaları yapılmaktadır. Yapılan Çalışmalar her çocuğun ve ebeveyninin ihtiyacına göre farklılık göstermektedir. Bireysel farklılıklar, okulumuza başlanılan ilk adımda göz önünde bulundurulur.  Oryantasyonun genel çerçevesi; çocuğun okul ortamına ve öğretmenine yavaş yavaş alışması, güven duyması ve ihtiyaçlarının annesi dışında bir başka yetişkinin de karşılayabileceğini deneyimlemesi için ortam oluşturulmaktadır. Bu dönemde çocukların ebeveynleri ile kurdukları bağlanma stillerine göre farklı zorluklar ve kolaylıklar yaşadıkları gözlemlenmektedir. Okul öncesi dönemde bu bağlamda yaşanmış bir zorluk var ise de bunun çözümü için gerekli çalışmalar ve yönlendirmeler yapılmaktadır.

Ölçme ve Değerlendirme:

Okulumuza kaydı alınan her öğrenciye Denver ll Gelişimsel Tarama Testi uygulanır. Ölçme çalışmaları sonrası her bir çocuğun gereksinim duyduğu alanlarda hem öğretmen hem de veliler bilgilendirilir. Ve böylece Psikoliva Psikoloji Danışmanlık Merkeziyle yapılan ortak çalışmalarla hazırlanan programla “Gelişim Destekleme Çalışmaları” yapılmaktadır. Amaç  çocukların gelişimlerini yapabilecekleri en üst noktaya ulaştırabilmektir.  Çocuklarımız sadece bilişsel açıdan değil,  aynı zamanda duygusal açıcan da oyun ortamlarında desteklenmektedir. Sınıf içinde farklı durum ve davranışlarda bulunan öğrencilere gerekli testler uygulanır, test sonuçları ve aileden alınan bilgiler doğrultusunda durumun çözümüne yönelik öneri ve yönlendirmelerde bulunulur. 4 yaş sonrası çocuklara Dikkat ve görsel algıya yönelik ölçekler uygulanmaktadır. Hazırlık grubu öğrencilerimiz için Okul Olgunluğu Testi(TKT) uygulanır ve sonuçları veliler ile paylaşılır. İlkokula başlama ve okul tercihi konusunda velilerimize danışmanlık yapılır.

Gözlem ve Raporlama:

Tüm çocuklarımız Psikologlarımız tarafından sınıf ortamında gözlemlenir. Oyun ortamında çocuk değerlendirilir. Oyun çocuğun en önemli işidir. Çocuk birçok gereksinimlerini oyunun içinde karşılamaktadır. Bu oyun ortamı çocuğa sunularak, öğretmenlerimiz ve psikologlarımız rehberlik görevi yapar. Ayrıca gözlem ve çocuklara eşlik ederken duygularını yaşayabilme becerisi, duygularını ifade edebilme becerisi, arkadaş ilişkileri, aldığı roller, benimsediği davranış kalıpları, kurallara uyma düzeyi, sosyal becerileri, iletişim düzeyleri, dikkat süresi, sorumluluk alma, sorumluğu yerine getirme, paylaşımcılık gibi birçok özelliği hakkında bilgi edinilir. Bu bilgiler ışığında gerekli durumlarda çocuklarla bireysel çalışmalar yapılmaktadır.

Veli Görüşmeleri:

Öğrencilerin gelişimlerini takip edebilmeleri adına anne ve babalarla randevulu bireysel görüşmeler yapılmaktadır. Yapılan değerlendirmeler ve ölçme değerlendirme çalışmaları velilerle de paylaşılır. Velilere rehberlik ve destek bu görüşmeler aracılığı ile verilir.

Seminer/Eğitimler:

İhtiyaç ve talepler doğrultusunda belirlenen psikolojik konular hakkında öğretmenlerimize ve/veya velilerimize seminerler düzenlenir.

Sorunuz var mı ve bizimle iletişime geçmek mi istiyorsunuz?
Bizi arayın veya ziyaret edin.

+90 507 534 03 34
+90 212 442 80 86
info@hayalcocukyuvasi.com

İzzettin Çalışlar Caddesi, Celal Nuri Sokak, No:6 Bahçelievler/İSTANBUL

    Güvenlik Kodu: captcha

    © Copyright 2021 Hayal Çocuk Yuvası